هاشور ابرو چیست و برای چه افرادی مناسب است؟

هاشور ابرو

ابروی کمانی، باریک، پهن و …. هر کدام چند صباحی مد می شوند. چرا خانم ها تا این حد روی ابروها حساس هستند؟ بدون تردید داشتن ابروانی زیبا چهره را جذاب تر نشان می دهد. همه افراد به طور خدادادی دارای ابروهایی زیبا و شکیل نیستند. استرس، آلودگی هوا، دارودرمانی و حتی سن روی کیفیت […]